KARBON PİYASALARININ İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurmu'nun resmi web sayfasında yayınlamış olduğu duyuruda ''KARBON PİYASALARININ İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI'' kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Yönetmelik, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine dayanarak oluşturulmuş olup emisyon ticaret sistemi kapsamında karbon piyasalarının düzenlenmesini amaçlamaktadır. Terimlerin tanımlarından başlayarak birincil ve ikincil karbon piyasalarının işleyişine, ihalelere, işlem kayıt sistemine, piyasa katılımcılarının ve işletmecilerin sorumluluklarına, teminat işlemlerine, teminatların iadesine, itiraz süreçlerine dair birçok detayı içermektedir.
 
Yönetmelik uyarınca, Piyasa İşletmecisi birincil karbon piyasası ve ikincil karbon piyasasının işleyişini sağlamakta, yükümlü işletmelere ihale veya ücretsiz tahsisat yöntemleriyle tahsisat dağıtımını gerçekleştirmektedir. İhale süreçleri, İhale Platformu'nun işleyişi, seansların yönetimi gibi konular belirlenmiş ve detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Yönetmelik aynı zamanda, piyasa katılımcılarının ve işletmecilerin sorumluluklarına dair detayları içermekte ve teminat işlemlerinin yönetimini, nakit takas hizmet bedellerini, fon yönetim komisyonu oranlarını düzenlemektedir. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler belirtilmiş ve teminat işlemleri süreci tanımlanmıştır.
 
Taslak, ayrıca birincil ve ikincil karbon piyasalarında gerçekleşen ticari işlemlerle ilgili itiraz süreçlerini, uzlaştırma bildirimlerine ve fatura itirazlarına yönelik prosedürleri, arıza durumlarında izlenen prosedürleri ve yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin devri ve temliğiyle ilgili kuralları da içermektedir.

Ayrıca yapılan duyuruda; ''Sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslak 23 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak yukarıda belirtilen tarihe kadar word belgesi olarak enerjidonusumu@epdk.gov.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ibareleri yer almaktadır.


www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-13184/karbon-piyasalarinin-isletilmesine-iliskin-yonetm