Sürdürülebilirlik Raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU NEDİR?
Bir şirketin, kurumsal sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki performansını açıklar. Şirketler, bu raporlama çalışmasında sürdürülebilirlikle ilgili sorunları, bu konudaki riskleri ve fırsatları, güçlü ve zayıf yanlarını, kendisinin ve paydaşlarının potansiyellerini ele alır. Her şirketin ürün ve hizmet gamı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu konum, maruz kaldığı çevresel faktörler, çalışan profili vb gibi faktörleri farklı olduğundan sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları da değişkenlik gösterebilir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU NASIL HAZIRLANIR?
Günümüzde birçok kuruluş, kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlarken GRI (Global Reporting Initiative) ilkelerini ve standartlarını kullanıyor. GRI (Global Reporting Initiative ) yani Küresel Raporlama Girişimi, şirketlerin raporlama yaparken hangi metotları kullanacağını ve hangi konulara değinmesi gerektiğini açıklar. Bu doğrultuda hazırlanan raporlara GRI Sürdürülebilirlik Raporu denir.
Bir şirket hazırladığı raporda paydaşlarına, enerji, su ve atık yönetimi gibi çevresel; adil rekabet, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik performans gibi finansal; istihdam, çalışan memnuniyeti, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal konularla ilgili bilgilendirme yapar. Ayrıca, bu konulara ilişkin yeni hedeflerini ve geçmişteki hedeflerini karşılama düzeyini açıklar.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU NE FAYDALAR SAĞLAR?
• Paydaşlar İçin Şeffaflık
• İtibarın Artırılması
• Sürekli Gelişme
• İnovasyonun Desteklenmesi
• Risk Farkındalığı
• Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
• Çalışanların Farkındalığının ve Motivasyonunun Arttırılması ve Çalışanların Yönlendirilmesi, Yeteneklerinin Cezbedilmesi
• Uzun Vadeli Fonları Çekebilmek ve Uygun Finansman Koşulları
• Finansal Değer Yaratılması
• Faaliyetleri Devam Ettirmek İçin Gerekli Ruhsatlara Sahipliğin Devam Ettirilmesi