İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİK PLANI YAYINLANDI

 T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki yol haritasını çizen kapsamlı bir Stratejik Plan yayımladı. 

Ulusal ve uluslararası taahhütlerimize uygun olarak hazırlanan belge, iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşümün önemli adımlarını içeriyor. İşte belgede öne çıkan bazı hedefler:

İklim Değişikliği Stratejileri hazırlanarak izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler izlenecek.

Sanayi tesislerinden kaynaklı sera gazı emisyonları izlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılacak. Bu kapsamda, belgede 2028 sonu için referans senaryoya göre sera gazı azaltım oranı olarak %39 rakamı belirlenmiş.

Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (#ETS) kurulacak, gönüllü karbon piyasası ve ulusal denkleştirme konusunda altyapı oluşturulacak.

İklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadele kapsamında tüm iller için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının (YİDEP) hazırlanması ve İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulması sağlanacak.

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) eylemlerini izlemek üzere çevrimiçi bir izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler izlenecek.

Ülkemizin iklimle ilgili hedeflerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunan belgede ayrıca yukarıda bahsedilen planlara ve kurumun yol haritasına ilişkin ayrıntılar da bulunmakta.    https://iklim.gov.tr/baskanligimiz-2024---2028-stratejik-plani-yayinlanmistir-haber-4212