Ürün Karbon Ayak İzi

ÜRÜN KARBON AYAK İZİ NEDİR?
Ürün karbon ayak izi bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca (üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf/geri dönüşüm süreçleri sırasında) doğrudan ve dolaylı sebep olduğu karbon emisyonlarının CO2eq cinsinden hesaplanması esasına dayanmaktadır. Ürün karbon ayak izi hesabı sırasında kapsam ve sınırların belirlenmesi adına yaygın olarak beşikten mezara ve beşikten kapıya yaklaşımı kullanılmaktadır. Hesaplamalar ISO 14067, PAS 2050 ve GHG Protokol gibi uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.
ÜRÜN KARBON AYAK İZİ NEDEN HESAPLANIR
Sera Gazı Emisyonlarının Atmosferde artması İklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının artmasındaki en büyük nedenler’ den birisi insan faaliyetleri yani sanayileşme olarak gösterilir. Sanayileşme yaygınlaştıkça atmosferdeki Sera Gazı etkisi yapan CO2, N2O, PFC, HFC vb gazların de artmasına neden olmaktadır.
Bu anlamda dünya kamuoyu, birleşmiş milletler, hükümetler iklim değişikliği ile mücadele konusunda çeşitli önlemler almakta, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çeşitli Uluslararası Anlaşmalar imzalanmakta ve sera gazlarının atmosferde belirli bir düzeye getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasına yönelik hükümetler, organizasyonlar, şirketler çalışma yapmaktadır. Bu anlamda Kuruluş Seviyesinde atmosfere verilen Sera Gazı Emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması, Proje bazında Sera Gazı Emisyonlarının azaltımlarının hesaplanması gibi standartların yanında ürünlerin ne kadar sera gazı emisyonuna ve azaltımlarının yapıldığı ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı oluşturulmuştur.
ÜRÜN KARBON AYAK İZİ NASIL HESAPLANIR
ISO 14067 standartı, ürün karbon ayak izi hesaplaması, doğrulama ve belgelendirme için detaylı bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntem, ürünün hayat döngüsü boyunca salınan sera gazlarının toplam miktarını hesaplamaktadır. Ürün karbon ayak izi hesaplaması için aşağıdaki adımlar izlenir:

• Ürünün hayat döngüsü belirlenir: Ürünün hayat döngüsü, ürünün üretiminden atılmasına kadar geçen tüm süreçleri içermektedir. Bu süreçler arasında, ham madde üretimi, ürünün üretimi, ambalajlama, nakliye, kullanım ve atık yönetimi yer almaktadır.
• Sera gazı emisyonları belirlenir: Her süreçte salınan sera gazları belirlenir ve ölçülür. Bu sera gazları arasında, karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksitleri (NOx) ve hidroflorokarbonlar (HFC) yer almaktadır.
• Karbon ayak izi hesaplanır: Her süreçte salınan sera gazları toplanarak, ürünün hayat döngüsü boyunca salınan toplam sera gazı miktarı hesaplanır. Bu miktar, ürünün karbon ayak izi olarak adlandırılır.
• Doğrulama ve belgelendirme: Ürünün karbon ayak izi hesaplaması,ISO 14067 standardına uygun belge düzenleyen kuruluşlar tarafından doğrulanır ve ISO 14067 belgesi verilir.

ISO 14067 belgesi, bir organizasyonun karbon ayak izi hesaplamalarının doğruluğunu onaylar ve sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için bir araç olarak kullanılabilir. Bu sayede, tüketicilere güvenilir bilgi sağlanır ve üreticiler çevre dostu ürünlerini daha fazla pazarlama imkanı bulurlar.