Karbon Ayak İzi

KARBON AYAK İZİ KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER
- Karbon Ayak İzi Eğitimi
- Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama
- Karbon Ayak İzi Doğrulama
KARBON AYAK İZİ NEDİR?
İnsan eylemleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının CO2 (Karbondioksit) ölçülmesiyle ortaya çıkan değere “Karbon ayak izi” denir.
KARBON AYAK İZİ NEDEN HESAPLANMALIDIR?
• Yasal zorunluluk,
• Kurumsal sosyal sorumluluk,
• Müşteri veya yatırımcı talepleri,
• Pazarlama ve kurum imajı
• Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (zorunlu/gönüllü)
• Emisyon ticareti mekanizmalarına katılım.
KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA VE RAPORLAMA
Karbon ayak izimizi azaltmak için ilk önce ona neyin sebep olduğunu bilmek, sonra da miktarını hesaplamak gerekir. Karbon ayak izi rakamlarla ifade edilebilen bir kavramdır.
Kuruluşun oluşturduğu karbon miktarı ISO 14064 standardına göre faaliyetlerinden oluşan sera gazı emisyonlarının tonCO2 cinsinden hesaplanıp raporlanması sonucunda elde edilir.
14064-1 standardına göre uygunluk, tamlık, şeffaflık, tutarlılık, doğruluk ilkelerine göre kurumsal karbon ayak izi 6 ana kategoride hesaplanarak raporlanmaktadır.
Kategori 1 (Scope 1): Doğrudan Sera Gazı Emisyonları
Kategori 2 (Scope 2): İthal Edilen Enerjiden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kategori 3 (Scope 3): Ulaşımdan Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kategori 4 (Scope 4): Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünler Ve Hizmetlerden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kategori 5 (Scope 5): Kuruluş Tarafından Üretilen Ürünlerin Üretim Sonrası Kullanımı Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kategori 6 (Scope 6): Diğer Kaynaklardan Ortaya Çıkan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Enviro Mühendislik olarak Karbon Ayak İzi Hesabınızı ISO 14064-1 Standardına uygun ve 6 Kategoride hesaplıyoruz. Mevcutta karşınıza çıkan ve sadece 3 adımı içeren hesaplamalar sadece kısıtlı bir karbon hesabını içermekte olup, doğrulama konusunda sizleri zor durumda bırakabilecek ve geçersiz sayılabilecektir.
KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMA(KARBON SERTİFİKASI)
ISO’nun çevre yönetimi standartları ailesinde yer alan 14067, karbon ayak izi doğrulaması yapılmasını sağlayan uluslararası bir standarttır.
Karbon Ayak İzi Raporunda sunulan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği ancak ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması ile mümkündür. Şirketler; yaptıkları çalışmaları bağımsız doğrulama kuruluşlarına başvuruda bulunarak tescil ettirebilmektedir. ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi (Karbon Ayak İzi Sertifikası), yaşam döngüsü emisyon değerlerinin diğer ürünlerle karşılaştırılmasını ve karbon yönetimi konusunda risk analizi yapılmasını, karbon vergisinin değerlendirilmesini ve karbon borsası faaliyetlerine adım atmanızı sağlamaktadır.
KARBON AYAK İZİ NASIL AZALTILIR?