Yaşam Döngüsü Analizi

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ (LCA) NEDİR?
Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir.
YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ NEDEN YAPTIRILMALI?
• Ürün, hizmet ve süreçlerinin gerçek anlamda sürdürülebilir olmasını sağlamak
• Tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkacak çevresel etkileri belirlemek
• Yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel performansın iyileştirilmesi için muhtemel fırsatları belirlemek
• Bu fırsatları yeni yatırımlarda kullanabilmek
• Sektör, devlet veya sivil toplum kuruluşlarındaki karar vericileri konuyla ilgili bilgilendirmek
• Çevresel performansın ölçülmesiyle ilgili uygun metotların ve göstergelerin kullanımını sağlamak
• Eko-etiketleme planı uygulama, çevresel taahhütler ve iddialarda bulunma veya çevresel ürün beyanı hazırlama gibi araçlarla pazarlama çalışmalarının desteklenmesi
• Tedarik zinciri süreçlerinin çevresel etkiler göz önünde bulundurularak yeniden planlanması
• Çevresel etkisi düşük ürün ve hizmetler piyasaya arz edilmesi