Su ayak İzi

SU AYAK İZİ NEDİR?
Su ayak izi, birim işlemde tüketilen suyun miktarını ve türünü gösteren bir terimdir. Herhangi bir ürün veya hizmetin üretiminde, bir bireyin günlük yaşantısında küçük veya büyük ölçeklerde su ayak izi hesaplama işlemi yapılabilir. Bu işlem sayesinde ne kadar temiz suyun boşa harcandığı, ne kadar su tasarrufu yapılarak aynı işlemin tamamlanabileceği değerlendirilir.
Su ayak izi üretimde harcanan suyun sadece miktarını belirtmekle kalmayan, aynı zamanda türünü ve nerede / ne amaçla harcandığını da gösteren bir göstergedir. Su ayak izi üç farklı başlıkta ele alınır.
SU AYAK İZİ NEDEN HESAPLANIR
Bu hesaplamanın yapılmasında temel amaç su tasarrufu sağlamak için farkındalık yaratmaktır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre 10 dakikalık bir duş için 200 litre su kullanılmaktadır. Bu ve diğer gündelik aktiviteler ile beraber bir kişinin ortalama yıllık su tüketimi 1385 m3 civarındadır. Dünyadaki tüm canlılar yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar.
Ancak su kirliliği, hava kirliliği, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle var olan su rezervleri de hızla tükenmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına farkındalık yaratmak, belirli sınırlamalar sağlayabilmek için su ayak izi hesaplama kullanılır.
SU AYAK İZİ NASIL HESAPLANIR
Su Ayak İzi Değerlendirmesi Dört Aşamada gerçekleştirilir.
Tam bir su ayak izi değerlendirmesi dört ayrı aşamadan oluşur.
• Hedef ve kapsam belirleme
• Su ayak izi hesaplaması
• Su ayak izi sürdürülebilirlik değerlendirmesi
• Su ayak izi müdahale formülasyonu